VLADIX hosting je promijenio ime u DUKA hosting i nalazi se na novoj adresi: http://dukahosting.com (kliknite na sliku ispod).

(podaci za pristup panelu su ostali isti)